Vår policy

Åsele Gård AB arbetar utifrån sina policys:

 • Jämställdhetspolicy samt policy mot sexuella trakasserier.
 • Arbetsgivarenpolicy
 • Arbetsmiljöpolicy
 • Etikpolicy
 • Miljöpolicy
 • Drog och alkoholpolicy
 • Policy för barnkonventionen i Åsele Gård AB

Vi har även rutiner och handlingsplaner:

 • Handlingsplan när barn misstäcks fara illa.
 • Handlingsplan-Hot och våld mellan ungdomar
 • Rutiner vid hot och våld inom Åsele Gård AB
 • Plan mot kränkande behandling
 • Rutiner för anmälan om missförhållande
 • Klagomålshantering inom Åsele Gård AB
 • Rutiner vid misstanke om sexuella övergrepp
 • Rutiner för dokumentation enligt SOL
 • Rutiner om ungdom avviker
 • Rutiner vid läkemedelshantering
 • Handlingsplan vid självskadebeteende
 • Rutiner för utredning via Lex Sara
 • Program för livsmedelshanteringskontroll

 

Etik policy för Åsele Gård

Människovärdet:

 • Människors lika värde är en grundläggande utgångspunkt i vår verksamhet. Alla människor har kunskaper, erfarenheter och förmågor som är viktiga.
 • Varje människa betyder något för sig själv och andra och har möjlighet att utvecklas utifrån erfarenhet, kunskap och förmåga.
 • Varje människa vill något med sitt liv och har möjlighet att utvecklas och förändras.
 • Varje människa vill ta eget ansvar och lära av sina egna erfarenheter.
 • Varje människa vill vara aktiv och göra saker för sig själv och i gemenskap med andra.
 • Varje människa har en uppfattning om sig själv som skall respekteras.