Våra HVB enheter


Våra fyra HVB enheter

I Åsele har vi fyra olika enheter. ”Hotellet”, ”Alen”, ”Boken” och ”Eken”. De olika boendena erbjuder egna rum, 1-2 rumslägenheter och några 3-rumslägenheter som delas av två ungdomar. ”Eken” är i uppbyggnadsskede.

I enheterna ”Hotellet” och ”Alen” bor yngre ungdomar och i enheten ”Boken” bor äldre ungdomar med självhushåll.

Egen dator, tvättstuga och biljard

Alla ungdomar på boendet har egen dator, internet, tillgång till tv-rum, biljardrum och utrymme för tv-spel. Det finns tillgång till hygienutrymme samt tvättstuga.

Närhet mellan enheterna

Enheten Hotellet serverar frukost, lunch och middag varje dag. På övriga boenden lagar ungdomarna maten själva.
På samtliga boenden finns personal dygnet om. ”Hotellet” bemannas av två personal, de övriga av en personal, närheten mellan enheterna möjliggör att personal med kort varsel, om behov finns,  kan hjälpa varandra mellan enheterna.  Ägarna finns också på orten och har bakjour dygnet om.