IVOs tillsyn 2016 – HVB barn och unga

Välkommen till Åsele Gård AB

2016-07-12 fick vi IVOs beslut där vi med glädje kunde läsa att Åsele Gård HVB fått mycket bra omdöme i alla delar och också uppfyller alla gällande bestämmelser. IVOs tillsyn visade bl.a att barn och ungas behov av säkerhet och trygghet tillgodoses,  när det gäller personal och bemanning, lokalernas utformning samt säkerhetsrutiner.

Här kan du läsa IVOs beslut:

beslut-ivo-2016